Facenda

O Concello de Salceda recupera 2.393,09 € do Céntimo Sanitario

No caso de Salceda estamos a falar dos gastos feitos tanto para combustibles da flota de vehículos do Concello como os gasóleos empregados para calefacción. A reclamación fora interposta en xullo do 2014, unha vez que o Tribunal de Xustiza da Unión Europea considerase este imposto como non conforme coa normativa comunitaria.