Casa do concello

W CONCELLO

Enderezo: Praza do Concello s/n

Teléfono: 986 34 90 03

Horario: de luns a venres de 9:00 a 14:00 h.

 

Servizos:

Policía Local: Email: policia@salcedadecaselas.es

Servizos Sociais. Email: servizossociais@salcedadecaselas.es

Xulgado. Email: juzgado@salcedadecaselas.es

Rexistro. Email: registro@salcedadecaselas.es

Padrón Municipal. Email: padron@salcedadecaselas.es

Urbanismo. Email: urbanismo@salcedadecaselas.es

Intervención. Email: intervencion@salcedadecaselas.es