Casa do concello

Enderezo: Praza do Concello s/n

Teléfono: 986 34 90 03

Horario: de luns a venres de 9:00 a 14:30 h.

 

Servizos:

Policía Local: Email: policia@salcedadecaselas.gal

Servizos Sociais. Email: servizossociais@salcedadecaselas.gal

Xulgado. Email: juzgado@salcedadecaselas.gal

Rexistro. Email: registro@salcedadecaselas.gal

Padrón Municipal. Email: padron@salcedadecaselas.gal

Urbanismo. Email: urbanismo@salcedadecaselas.gal

Intervención. Email: intervencion@salcedadecaselas.gal