Auditorio Municipal

Enderezo: Praza do Concello s/n

Email: cultura@salcedadecaselas.gal

Servizos: é un dos puntos de conexión e difusión da cultura, que acolle múltiples funcións de diversa temática.

Aforo: 284 butacas + 2 espazos para cadeiras de rodas.