Corporación Municipal

logo HMOVEMENTO SALCEDA

MARÍA DOLORES CASTIÑEIRA ALÉN:
Alcaldía. Vías e obras, parques e xardíns, limpeza, alumeado e urbanismo
alcaldia@salcedadecaselas.gal

ALEJANDRO RODRÍGUEZ CANOSA
Cultura, festexos, patrimonio, normalización lingUística, novas tecnoloxías, facenda, réxime interior, persoal, seguridade e tráfico
facenda@salcedadecaselas.gal

SELENE GONZÁLEZ LUIS
Benestar social, igualdade, ensino, sanidade, comercio e industria, participación cidadá, formación e emprego, voluntariado
benestar@salcedadecaselas.gal

MARCOS TRONCOSO ESTÉVEZ
Axenda ecolóxica, saneamento, medio rural, mobilidade, transporte, de portes, mocidade e turismo
medioambiente@salcedadecaselas.gal

 

logo H copia 2PSdeG-PSOE

VERÓNICA TOURÓN DOMÍNGUEZ

ÁNGELA LEDO SOUTO

 

logo H copiaPP

SANTIAGO RODRÍGUEZ DAVILA

JOAQUIN NÚÑEZ TRONCOSO

ANA CRISTINA PÉREZ CABALEIRO

JOSE LUIS FERNÁNDEZ PÉREZ

VANESSA ROCHA NÚÑEZ

MANUEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

 

Sitio del Grupo Parlamentario del Bloque Nacionalista Galego ...

SALUSTIANO GUERRA GARCÍA