Corporación Municipal

MOVEMENTO SALCEDA

MARCOS DAVID BESADA PÉREZ. Alcaldía. Urbanismo e Coordinación de Proxectos.

MARÍA DOLORES CASTIÑEIRA ALÉN. 1ª Tenencia de Alcaldía. Formación e Emprego, Sanidade, Turismo, Comercio e Consumo, Parques e Xardíns.

JOSE LUIS GONZÁLEZ RODRÍGUEZ. 2ª Tenecia de Alcaldía. Economía e Facenda, Persoal, Réxime Interior,  Tráfico e Seguridade.

MARÍA TERESA PÉREZ GONZÁLEZ. 3ª Tenencia de Alcaldía. Benestar Social e Igualdade, Cultura, Festexos, Ensino e Normalización Lingüística.

MIGUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ. 4ª Tenencia de Alcaldía. Vías e Obras, Servizos Municipais e Medio Rural.

CARLA MARÍA PÉREZ PÉREZ. Medioambiente, Deportes, Xuventude, Voluntariado, Participación cidadá e Novas tecnoloxías.

 

PP

SANTIAGO RODRÍGUEZ DAVILA

JOAQUIN NÚÑEZ TRONCOSO

MIRIAN GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

PRIMITIVO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

ÁNGELA VALCÁRCEL BERNÁRDEZ

 

PSG-PSOE

VERÓNICA TOURÓN DOMÍNGUEZ

ÁNGELA LEDO SOUTO