Facenda

Aprobados os Orzamentos para o ano 2014

O orzamento municipal ascende a cantidade de 4.170.110,51 € no estado de gastos e 4.637.770,16 € no estado de ingresos, presentando un superávit de 467.659,65 €.