ofertas de traballo

EMPREGO INFORMA BAJA RESOLUCIÓN

Ofertas de emprego: 13 e 14 de agosto

Enxeñeiro eléctrico bolsa FEUGA para Redondela.
Prácticas titulados universitarios Comisión Europea.
Programa actívate.
Bolsa de emprego Enfermeiro, Auxiliares de Enfermería e Fisoterapeutas para Illas Baleares.
1000 empregos para a construción do Hospital de Toledo.
Enxeñeiro gráfico e Administrativo para Mos.
Enxeñeiro de minas para O Porriño.
50 bolsas de persoal investigador.

EMPREGO INFORMA BAJA RESOLUCIÓN

Ofertas de emprego: 8 de agosto

Encargado/a zapatería para Vigo.
Conductores de camión para Alemania.
Vacantes para H&M na provincia de Pontevedra.
Técnicos/as electrónicos para a empresa ANOVO.
Acompañantes escolares para zona de Mos.
Bolsas para estudantes de estudos postobrigatorios.
Cursos do naval en Vigo.
Bolseiro Dirección Electrónica para O Porriño.
alerta Ponteemprego.

EMPREGO INFORMA BAJA RESOLUCIÓN

Ofertas de emprego: 18 de xullo

Emprego McDonalds.
Praza temporal administrativo/a para a Autoridade Portuaria de Vigo.
Boletin de ofertas de emprego, bolsas, cursos…
Alerta Ponteemprego 14 de xullo.

EMPREGO INFORMA BAJA RESOLUCIÓN

Ofertas de emprego: 15 de xuño

Ofertas de emprego en parques de atraccións e temáticos españoles.
1 praza de auxiliar administrativo/a para o concello de Baiona.
Procedemento selectivo para a contratación laboral temporal dunha praza de traballador/a social
Boletín de ofertas de emprego CEG.

EMPREGO INFORMA BAJA RESOLUCIÓN

Ofertas de emprego: 9 de xullo

400 bolsas de prácticas laborais en empresas privadas.
Boletín semanal de emprego Pontemprego.
Portal de garantía xuvenil do Ministerio de Emprego e Seguridade Social.