ofertas de traballo

Selección dun Axente de Emprego e Desenvolvemento Local

A modalidade contractual que se empregará será a de duración determinada mediante contrato de interinidade por substitución, coa categoría de Técnico(A1) a xornada completa.
As solicitudes formalizaranse no modelo de instancia (ANEXO I) que se xunta a estas bases e deberá presentarse no Rexistro do Concello, con data límite de 26 de xuño de 2014 (inclusive).

Ofertas de emprego: 3 de xullo

Ofertas de emprego CEG do 29 de xuño ó 6 de xullo.
Boletín semanal de emprego.
Alerta Pontemprego.
Enfermeiros/as para Estados Unidos.
Limpiador/a industrial para a zona de Vigo.
Persoal para a oficina de información turística do Concello de A Guarda.