Nomeamento do tribunal para a selección en réxime de interinidade dunha persoa coordinadora técnica dunha persoa técnica e dunha persoa prospectora orientadora para a execución do “Programa Integrado de Emprego do Concello de Salceda de Caselas – Salceda Emprego – para o ano 2021-2022”