Corporación Municipal

logo HMOVEMENTO SALCEDA

MARÍA DOLORES CASTIÑEIRA ALÉN: Vías e obras, persoal, igualdade e coordinación de proxectos

ALEJANDRO RODRÍGUEZ CANOSA: Cultura, festexos, normalización lingüística, novas tecnoloxías, mocidade, asociacionismo e patrimonio

MIGUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Parques e xardíns, servizos municipais e mobilidade

LUCÍA PEREIRA GONZÁLEZ: Facenda, réxime interior, seguridade, tráfico e turismo

 

logo H copia 2PSdeG-PSOE

VERÓNICA TOURÓN DOMÍNGUEZ: Alcaldía, urbanismo, participación cidadá, industria, comercio, emprego e formación

ÁNGELA LEDO SOUTO: Ensino, infancia, benestar social, sanidade e voluntariado

RUBÉN GONZÁLEZ COTO: Medio rural, medioambiente e deportes

 

 

 

logo H copiaPP

SANTIAGO RODRÍGUEZ DAVILA

JOAQUIN NÚÑEZ TRONCOSO

ANA CRISTINA PÉREZ CABALEIRO

PRIMITIVO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

ÁNGELA VALCÁRCEL BERNÁRDEZ

NOELIA PÉREZ DOMÍNGUEZ