Perfil do contratante

PLATAFORMA DE CONTRATOS PÚBLICOS DE GALICIA

 

Convocatoria de mesa de contratacion para apertura de sobres da 2ª oferta da obra “Ensanche e pavimentacion do camiño municipal de Fontán a Sete Camiños”

Formalización do Contrato do suministro de un tractor

DECRETO adxudicación contrato subministro tractor

 

FORMALIZACION DO CONTRATO DE OCUPACION DOS POSTOS E BANCADAS DA PRAZA DE ABASTOS

CONVOCATORIA PARA A FORMALIZACION CONTRATOS POSTOS E BANCADAS PLAZA DE ABASTOS

ANUNCIO adxudicación dos postos e bancadas da Praza de Abastos

Anuncio designacion de tribunal cualificador e data para a valoracion de méritos para a selección de un péon de limpeza

Anuncio de convocatoria de mesa de contratacion para apertura do SOBRE C no procedemento de adxudicacion da concesion dos postos/bancadas da Praza de Abastos

ANUNCIO aprobación inicial proxecto urbanizacion (PERI)

Convocatoria de Mesa de contratación para a adxudicación dos postos e bancadas da Praza de Abastos. Apertura de SOBRE B

Formalizacion do contrato de servizo de axuda no fogar

Adxudicacion provisional e Adxudicacion definitiva do Contrato de SERVICIO DE AXUDA NO FOGAR

formalizacion do contrato de obras: Pavmentacion de camiños en Chan do Mote-O Coto

adxudicacion do contrato de obras: pavimentación de camiños en Torreiro e Borralliño-Sobredo

Convocatoria Mesa de Contratacion SERVICIO DE AXUDA NO FOGAR, apertura de sobre C

Formalizacion do contrato ADECUACION E PAVIMENTACION DE CAMIÑOS EN BOUZAVEDRA-ALTO DA BRAVA E VEIGA DE CAMPO-CASTRO

Anuncio de Adxudicacion da obra Adecuacion e Pavimentacion de Camiños Bouzavedra-Alto da Brava e Veiga do Campo-Castro

Anuncio de adxudicacion do proxecto para a mellora da eficiencia enerxética da instalación de iluminación no Pavillón Municipal de Salceda de Caselas

lista definitiva de candidatos seleccionados

Lista de admitidos e excluídos no proseso de seleccion para a contratacion de tres traballadores

Convocatoria de tribunal de seleccion para a contratacion de tres traballadores (APROL RURAL)

Bases de Seleccion para a contratacion de tres traballadores

Anexos para entrega de documentacion no proceso de contratacion de 3 traballadores

Anuncio de Adxudicacion da obra: Reparación da cuberta do Pavillón Municipal

Postos e bancadas da Praza de Abastos: procedemento de contratación

Prego de Cláusulas para a concesión dos postos, bancadas e bar da Praza de Abastos

Anuncio contratación da concesión demanial para a explotación das bancadas e postos da praza de abastos

Anuncio Apertura dos sobres de segunda oferta do procedemento de PAVIMENTACION E ADECUACION DE CAMIÑOS EN BOUZAVEDRA-ALTO DA BRAVA E VEIGA DO CAMPO-CASTRO

Pavimentacion de camiños en Soutelo e Entenza

Anuncio Formalización de contrato da obra PAVIMENTACION DE CAMIÑOS EN SOUTELO E ENTENZA

Adxudicación do contrato de obras de Pavimentación de camiños en Soutelo e Entenza

Avocacion de competencias da Xunta de Goberno. Expediente de contratacion do proxecto pavimentacion de camiños en soutelo e entenza

Concesion da cafetería de A Devesa:

anuncio convovatoria mesa de Contratacion para apertura de sobres

Prego de clausulas para a concesión da cafetería de A Devesa

Axuda no Fogar: proceso de contratacion

Convocatoria Mesa de Contratacion Axuda no fogar, SOBRE B

Convocatoria mesa de contratacion do expediente de adxudicación de axuda no fogar, SOBRE A  Certificado Corrección Erro claúsula 11 PCAP AXUDA FOGAR

Certificado Corrección Error cláusula 11 PCAP AYUDA HOGAR

 Anuncio de licitación no BOP

PCAP con anexos_ galego

Prego prescricións técnicas galego

Anuncio Formalización Contrato Pavimentación Rúa Pontevedra

Anuncio formalización contrato pista Ataúde_O Maior

Anuncio formalización contrato pista Parderrubias

Anuncio Adxudicación Obras Ataúde-O Maior

Anuncio Adxudicación pavimentación Rúa Pontevedra

Anuncio Adxudicación Pista Parderrubias

BASES DE SELECCIÓN FUNCIONARIO INTERINO OPERARIO CONDUTOR INSTANCIA ANEXO BASES CONSTRATACIÓN OPERARIO CONDUCTOR I ANEXO II RELACIÓN DE MÉRITOS OPERARIO CONDUCTOR 

Anuncio de adxudicación contrato de obras Paseo Fluvial Río Landres

Anuncio de Adxudicación Contrato de Servizos de Axuda no Fogar Concello de Salceda de Caselas

Anuncio de formalización de contrato de obras de Reforma da Praza de Abastos de Salceda

Anuncio de formalización do contrato de servizos de axuda no fogar no Concello de Salceda de Caselas

Anuncio formalización contrato de obras Paseo Fluvial Río Landres

Anuncio formalización contrato PXOM

Anuncio formalización contrato Renovación Alumeado

Anuncio Adxudicación Contrato Renovación Instalacións de Alumeado

Anuncio formalización contrato II FASE DE REFORMA PRAZA DE ABASTOS

Anuncio Adxudicación Contrato de Obras II Fase reforma Praza Abastos