Plantilla das respostas cubertas do exame

plantilla de respostas correctas