ofertas de traballo

EMPREGO-INFORMA-BAJA-RESOLUCIÓN

Ofertas de emprego: 12, 13 e 14 de xaneiro

Auxiliar administrativo/a para O Porriño.
Responsable de establecemento para O Porriño.
Comercial PYMES para Porriño/Ponteareas/Tui.
Boletín CEG.
Contable/financieiro para Ponteareas.
Dependente/a para Tui.
Boletín Pontemprego.
Postos non sanitarios para Povisa.
aQuelando3 – proxecto de formación.

EMPREGO-INFORMA-BAJA-RESOLUCIÓN

Ofertas de emprego: 29 de decembro

Novo! Nomeamento de funcionario interino condutor.
Cociñeiro/a para O Porriño.
Mozo/a almacén para Salceda.
Técnico/a en electrónica para Salceda.

EMPREGO-INFORMA-BAJA-RESOLUCIÓN

Ofertas de emprego: 22 de decembro

Psicólogo/a para Tui.
Boletín de emprego CEG.
198 bolsas de práctica laboral da Deputación de Pontevedra.
Valoración definitiva e nomeamento na praza de condutor.

EMPREGO INFORMA BAJA RESOLUCIÓN

Ofertas de emprego: 17 de decembro

Boletín Pontemprego.
Bolsa de emprego Deputación de Pontevedra.
Aprendiz para O Porriño.
Boletín de emprego CEG.
Praza condutor concello de Salceda. Respostas exame. Notas do test.

EMPREGO INFORMA BAJA RESOLUCIÓN

Ofertas de emprego: 13 de decembro

Acordo do Tribunal Cualificador Praza Condutor concello Salceda.
Axentes de seguros para O Porriño.
Promotor/a degustación O Porriño.
Promotor de transporte para Mos.
Alerta Pontemprego