Entran en vigor as medidas do Concello de Salceda de Caselas para paliar os efectos da subida do IBI

Entran en vigor as medidas do Concello de Salceda de Caselas para paliar os efectos da subida do IBI

            O Pleno da Corporación Municipal de Salceda de Caselas ven de aprobar por unanimidade as medidas fiscais encamiñadas a minimizar as consecuencias e corrixir as inxustizas derivadas do procedemento simplificado de valoración catastral iniciado pola Dirección Xeral de Catastro no Concello de Salceda.

En concreto o goberno municipal puxo en marcha cinco medidas durante todo o proceso:

  1. Creación da oficina de atención á veciñanza
  2.  Ampliación do prazo para a presentación de recursos
  3.  Aprazamento dos atrasos
  4.  Baixada do tipo impositivo do 0,5% ao 0,4%
  5.  Bonificacións e exencións    

 

Estas últimas medidas consisten na modificación da Ordenanza Fiscal nº21, reguladora do Imposto sobre Bens Inmobles, sendo a baixada do tipo impositivo que pasa do 0,5% ao 0,4%, a exención de todos os recibos de menos de 7 euros e a bonificación do 90% que afectará a máis de 10.000 parcelas, as que teñen un impacto directo sobre a economía da veciñanza.

 As parcelas sen construción susceptibles destas bonificacións son por un lado as que teñen aplicado por catastro o coeficiente corrector “G” e contan con menos de 450 metros cadrados de superficie, e por outro lado as que teñen aplicado por Catastro o coeficiente corrector “H” por inedificabilidade temporal.

Estas bonificacións poderán solicitarse anualmente antes do 1 de xaneiro do exercicio no que deba surtir efecto, pero excepcionalmente para este primeiro ano de aplicación o prazo de solicitude amplíase ata o 1 de marzo de 2022.

Nos próximos días farase chegar á todas as vivendas as instrucións e o modelo de solicitude, que se pode atopar na páxina web do concello, e que deberá ser entregada no rexistro xeral ou a través da sede electrónica.

Estamos ante a aprobación da maior bonificación do IBI da historia do Concello de Salceda e de todos os Concellos da contorna, que dará cabida a máis de 10.000 parcelas que se atopan en situación de inedificabilidade pero dentro do núcleo, e nas que dende sempre  consideramos que se producían as situacións mais inxustas.

Estas medidas fiscais van a ter un importante impacto nas contas municipais, pero ante un procedemento desta magnitude o equipo de goberno demostra unha vez máis estar ao lado da veciñanza aportando solucións.

 

Gabinete de prensa, 30 de decembro de 2021