Acta do tribunal de selección de persoal técnico para o Programa Integrado de Emprego cos resultados do proceso de selectivo.