Resultado do 2º exercicio para interino operario-conductor e valoración provisinal de méritos

resultado