PRÓXIMAS CONTRATACIONS PREVISTAS A REALIZAR POLO CONCELLO DE SALCEDA DE CASELAS NO ANO 2023

Aquelas persoas interesadas en participar nos futuros procesos de selección que realizará o concello de Salceda de Caselas deberán acudir á oficina de emprego de O Porriño para comprobar, e no seu caso anotarse, nas ocupacións abaixo referenciadas.

As persoas que queiran obter máis información poderán dirixirse á concellería de emprego e formación do concello.

Codigos contratacións