Proposta de contratación e formación de bolsa dos postos de unha persoa coordinadora técnica e dunha persoa técnica prospetora orientadora, con carácter temporal e non permanente, para a realización das actividades de execución do “Programa Integrado de Emprego do Concello de Salceda de Caselas 2021-2022”