Publicación da Acta do Tribunal de selección de persoas participantes no obradoiro “Sustentable” cos seleccionados e as súas puntuacións.