Información do Programa ERASMUS+

1) Erasmus+ é o programa da Unión Europea no ámbito da educación, a formación, a mocidade e o deporte, que o 1 de Xaneiro de 2014 substituíu ao Programa de Aprendizaxe Permanente (Mocidade en Acción e os programas de Educación Superior internacionais da UE con terceiros países).

Abarca o período 2014-2020, abrindo novas perspectivas para o deseño da mobilidade, así como para a cooperación educativa europea e internacional.

 

O capítulo de mocidade do programa Erasmus+ brinda apoio a todos os mozos no campo da educación non formal e informal.

Os mozos deben adquirir habilidades esenciais para o seu desenvolvemento persoal e profesional a través do programa. Os mozos europeos forman unha parte activa na participación do futuro da UE.

 

Estes son os obxectivos que o programa persegue no ámbito da mocidade:

 

Mellorar o nivel de competencias e de capacidades básicas dos mozos.
Promover a súa participación na vida democrática de Europa e no mercado de traballo.
Promover a cidadanía activa, o diálogo intercultural e a integración social.
Reforzar vínculos entre o ámbito da mocidade e o mercado de traballo.
Promover melloras na calidade do traballo, mediante unha maior cooperación entre as organizacións no ámbito da mocidade e outras partes interesadas.
Complementar as reformas das políticas nas esferas local, rexional e nacional.
Apoiar o desenvolvemento dunha política de mocidade baseada no coñecemento e a experiencia.
O recoñecemento da aprendizaxe non formal e informal.
Potenciar a dimensión internacional das actividades xuvenís.
Potenciar o papel dos traballadores e as organizacións no ámbito da mocidade como estruturas de apoio para os mozos.
No ámbito da mocidade, o programa Erasmus+ contempla as seguintes accións xestionadas pola Axencia Nacional Española:

 

Acción clave 1– Mobilidade das persoas por motivos de aprendizaxe.
Mobilidade das persoas no ámbito da educación, a formación e a mocidade.
Intercambios xuvenís: ofrecen aos mozos desenvolver as súas habilidades, gañar experiencias interculturais, novas formas de coñecemento e aprender sobre a sociedade e a cooperación europea.
Servizo Voluntario Europeo: permite aos mozos participar nun proxecto sen ánimo de lucro no estranxeiro, onde recompilar novas ideas, novas perspectivas e novas experiencias.
Mobilidade dos traballadores no ámbito da mocidade: para mellorar a calidade no traballo cos mozos.

Acción clave 2– Cooperación para a innovación e o intercambio de boas prácticas.
Asociacións estratéxicas no ámbito da educación, a formación e a mocidade: un formato aberto para proxectos innovadores que melloren a calidade da educación, a formación e a mocidade  (inclúe as iniciativas *transnacionales).

Acción clave 3– Apoio ás reformas das políticas.
Diálogo estruturado: Contactos entre os mozos e os responsables da toma de decisións no ámbito da mocidade:  fomenta os encontros de mozos e responsables de políticas de mocidade e impulsa a participación na vida democrática de Europa.

 

2) A nivel Xunta de Galicia existen outros programas coma o Galeuropa.

 

A Consellería de Traballo e Benestar convoca o Programa de Mobilidade Transnacional Xuvenil (Galeuropa) con cargo ao Programa Operativo de Emprego Xuvenil. Un programa de axudas para a realización de prácticas formativas non remuneradas na Unión Europea (tanto en empresas coma entidades, públicas ou privadas).

A convocatoria destas axudas e as súas bases reguladoras recóllense na Orde do 4 de xuño de 2015, (publicada no DOG do 15 de xuño de 2015).

 

 

Para obter máis información poden dirixirse directamente a OMIX do Concello de Salceda de Caselas (2º Andar da Casa da Cultura ADR Castelao).

 

Enlace da web xuventude.net aos programas europeos:

 

http://xuventude.xunta.es/programas-eu.html