Fotos cursos do Plan de Formación Municipal 2013

Inglés para a búsqueda de emprego

“Caixeiro/repoñedor” Grupos 1 e 2

Contabilidade básica

 

Informática básica