Firma do convenio coa Asociación de Xubilados e Pensionistas de Salceda