APROBACIÓN DEFINITIVA DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE O INCREMENTO DE VALOR DOS TERREOS DE NATUREZA URBANA

Aprobación definitiva da modificación da Ordenanza Fiscal Reguladora do Imposto sobre o Incremento de valor dos terreos de natureza urbana do concello de Salceda de Caselas.

20220729_ANUNCIO BOPPO APROBACION DEFINITIVA IIVTNU (1)