20 desempregados fórmanse no curso de “Manexo da carretilla elevadora” realizado no CDL O Torrón.

O Centro de Desenvolvemento Local de O Torrón ven de acoller esta semana un curso de “Carretillero” de 20 horas. Os alumnos ademáis das clases teorícas tiveron as pertinentes clases prácticas que se desenvolveron nas instalacións do mesmo CDL.

Os 20 desempregados que accederon ao curso foron seleccionados cunha proba escrita de entre as 219 solicitudes que tivo a Concellería de Emprego e Formación.

Ademáis, dentro desta fase do Plan de Formación Municipal tamén se encontra o curso de preparación das probas de Graduado en ESO, que deu comenzo o 4 de decembro e o cal conta con 120 alumnos, que acuden en tres turnos o Centro de Desenvolvemento Local de O Torrón dous días a semán. Este curso terá unha duración estimada de 4 meses.

Dentro do Plan de Formación xa se realizaron varios cursos de “Manipulador de Alimentos” e no mes de Xaneiro darán comenzo a formación en “Informática Básica” e “Búsqueda de emprego por internet”.

Marina Cabaleiro, tenente Alcalde e responsable da área “dende a concellería apostamos pola formación, queremos darlle resposta a demanda dos desempregados para que teñán unha maior probabilidade de acceso ao mercado laboral”. “Ademáis, estamos a darlle “vida” o CDL de O Torrón, un edificio municipal que estaba en desuso e ó que agora acceden 150 persoas ao día; ademáis esperamos poñer definitivamente en marcha o Viveiro de Empresas unha vez aprobada a ordenanza a comenzos do 2013; co cal cumpliríamos coa nosa promesa de dinamizar o CDL de O Torrón e centralizar nel tódalas políticas de emprego e formación”.