O Borralliño

Situación: parroquia de Soutelo. Fermoso e apacible lugar para pasar bos momentos en contacto coa natureza, tanto no propio parque como camiñando polos montes próximos.

Infraestruturas: Mesas e bancos, asadores, fontes, zona de xogos, campo de fútbol, Centro Cultural e Social de Soutelo.

Vexetación: Piñeiro (Pinus pinaster), e Carballo (Quercus robur). Entre as árbores alóctonas destacan: catalpas (Catalpa bignonioides), tilos (Tilia cordata), carballo americano (Quercus rubra) e liquidambar (Liquidambar styraciflua).

Fauna:

Aves: verderois, pegas, pombas torcaces, páxaros carpinteiros, ratoeiros, pinzón vulgar, escribáns e bisbiñas.

Réptiles: lagartixa ibérica.