Ofertas de emprego e formación : 15 de outubro

Avogado/a para Salceda:

http://www.infojobs.net/salceda-de-caselas/abogado/of-ibe5b170e5b41dc91e5d343b7ae6485

 

Ofertas Oficina de Emprego de O Poriño:

OFERTAS Oficina de emprego Porriño

 

Boletín semanal de emprego:

http://www.proxectoiles.eu/PONTEemprego/Boletin/oferta_trabajo_empleo_formacion_curso_pontevedra_%20187_PONTEemprego_data_15-10-2014.pdf

 

Habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos:

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20141013/AnuncioG0244-071014-0002_gl.html

 

Encargado/a estación de servizos:

http://aemos.es/insere/ofertadetalle.php?Id=90636

 

Repartidor/a de comida a domicilio:

https://www.infojobs.net/a-guarda/repartidor-comida-domicilio/of-ib28465fec94ec890012d5a4053b43a