pleno ordinario 27 de xuño ás 21:00

Roteiro dos Pazos