Formación: Notas das probas libres Graduado en ESO

NOTAS PROBAS LIBRES GRADUADO EN ESO.

IES Ribeira do Louro:

Tribunal 1: http://www.edu.xunta.es/centros/iesribeiralouro/system/files/Acta%20Tribunal%201_0.pdf

Tribunal 2: http://www.edu.xunta.es/centros/iesribeiralouro/system/files/Acta%20Tribunal%202_0.pdf

IES Indalecio Pérez Tizón:

http://www.edu.xunta.es/centros/iesfranciscosanchez/system/files/ACTA%20PROVISIONAL%20PPROBAS%20LIBRES%20SETEMBRO.pdf