Bando reducción consumo da auga

Solicítase á veciñanza sexan responsables no consumo da auga debido á situación de sequía tan grave que estamos a vivir