Aprobación definitiva da Modificación da Ordenanza de IIVTNU

Aprobación definitiva da modificación da ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana do concello de Salceda de Caselas.

20220729_ANUNCIO BOPPO APROBACION DEFINITIVA IIVTNU (1)