Tráfico e transporte

educación vial

Xornadas de Educación Vial

Segunda edición das Xornadas de Educación Vial ás que asistirán os escolares dos centros de Salceda. A educación vial dende os máis pequenos é fundamental para evitar situacións dramáticas.